Aktuality

Veletržní aktivity společnosti CODACO ELECTRONIC s.r.o.

28.05.2021

Společnost CODACO ELECTRONIC s.r.o. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0018307 „Veletržní aktivity společnosti CODACO ELECTRONIC s.r.o.“. Cílem projektu (operace) je aktivní vystavovatelská účast na zahraničních veletrzích. V rámci projektu vzniknou také cizojazyčné materiály, které slouží k propagaci produktů a činnosti žadatele. Na operaci je poskytována finanční podpora EU.

Projekt - Výzkum a vývoj nového systému Hospital Communication Center IP generace II

17.07.2020

je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových technologií prostřednictvím realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností uvnitř společnosti CODACO ELECTRONIC s.r.o. ve spolupráci s VaV kapacitami povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích. Předložený projekt se orientuje na vývoj nového unikátního systému.

Projekt - Pořízení nových technologií a jejich propojení s modernizovaným informačním systémem

16.07.2020

je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je uskutečnit důležitou fázi digitální transformace žadatele - nákupem moderních technologií zavést do provozu prvky Průmyslu 4.0 a tím podpořit růst a posílit konkurenceschopnost žadatele.

Projekt instalace fotovoltaické elektrárny

23.03.2020

Hlavním cílem předkládaného projektu je vybudování FVE na objektu společnosti Codaco Electronic s.r.o. včetně akumulace do baterií.

ARAB Health 2020 - Dubaj

27.01.2020

Navštivte nás na našem stánku S.3. E06 v Dubaji 27. - 30. ledna 2020.

ZDRAVOOKHRANENIYE 2019 - Moskva

02.12.2019

Budeme se těšit na Vaši návštěvu v stánku CzechTrade 22E10, pavilon 2, hala 2.

Výstava v Düsseldorfu 2019 - Německo

18.11.2019

Codaco Electronic s.r.o. se zúčastní Mezinárodní výstavy Zdravotnictví Medica Düsseldorf 2019.

Exportní propagace společnosti CODACO ELECTRONIC s.r.o.

02.01.2017

Společnost CODACO ELECTRONIC s.r.o. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007479 „Exportní propagace společnosti CODACO ELECTRONIC s.r.o.“. Cílem projektu (operace) je posílení růstových motivací středního podniku, jejich schopnosti a marketingové připravenosti nacházet nové trhy mimo ČR (územně i produktově), vstupovat na ně a posilovat zde svoji pozici. S tím souvisí zvýšená schopnost mezinárodní expanze, rozšiřování exportní působnosti, výrobních a prodejních aktivit. Na operaci je poskytována finanční podpora EU.